Openbaarheid: van de Wob naar de Woo

Intussen is het begrip “Wob” (de Wet openbaarheid van bestuur) behoorlijk ingeburgerd en is er zelfs een werkwoord, “Wobben”, uit ontstaan. Met toepassing van de Wob kunnen bepaalde documenten bij een bestuursorgaan worden opgevraagd, worden ge-wob-t dus....