Reinier Ensink – Advocaat bestuursrecht en huurrecht

Veel mensen en veel bedrijvigheid op een kleine oppervlakte. Dat is Nederland in een notendop. En dat is ook waarom belangen soms met elkaar botsen. Zoals de ondernemer die botst met de gemeente of omwonenden. Bijvoorbeeld over een bouwvergunning of overlast. Of de particulier die botst met zijn buren over het bezit of gebruik van grond of gebouwen. Als daaruit conflicten ontstaan, sta ik klaar om je te ondersteunen. Maar liever nog kom ik in actie voordat er een conflict ontstaat. Je kunt me inschakelen voor alle zaken op het gebied van bestuursrecht en huurrecht. Denk aan vragen of geschillen op het gebied van bestemmingsplannen, bouwvergunningen, huisvesting en hinder. Of aan kwesties rond handhaving, boetes en dwangsommen, vergunningen op grond van de algemene plaatselijke verordening, geschillen over de Wet openbaarheid van bestuur, of het bestuursprocesrecht. Tevens sta ik voor je klaar als het gaat over civielrechtelijke zaken zoals verjaring, overlast of erfdienstbaarheden. Bovendien sta ik ondernemers en particulieren bij in allerlei huurkwesties.

Of het nu de ondernemer, de overheid of een particulier betreft: ik ben ze graag van dienst. Speelt er een geschil, dan kan er vaak maar één winnen. Als je belang eerlijk en oprecht is, ga ik samen met jou vol voor die overwinning. Maar soms zijn partijen er bij gebaat elkaar bij een remise de hand te
kunnen schudden. Procedures zijn geen doel, maar slechts een van de middelen tot oplossing van een geschil. Samen kijken we wat de beste route is naar de eindstreep.

Zoals de ondernemer die botst met de gemeente of een andere partij. Bijvoorbeeld over een bouwvergunning of een milieukwestie. Of de particulier die botst met zijn buren over het bezit of gebruik van grond of over het gebruik van gebouwen. Als daaruit conflicten ontstaan, sta ik klaar om je te ondersteunen. Maar liever nog kom ik in actie voordat er een conflict ontstaat.

Registratie Nederlandse Orde van Advocaten

Reinier heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Omgevingsrecht

Huurrecht

Deze registratie verplicht ertoe om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.