Aanzegging einde kortdurende huur

Af en toe krijg je als advocaat de vraag of die ‘vormfout’ van de wederpartij betekent dat ‘we volledig in het gelijk worden gesteld’. Zo werkt dat toch? Wat mensen verstaan onder een ‘vormfout’ kan verschillen, maar vaak heeft het te maken met het niet in acht nemen...

Flitsbezorging en darkstores

Buurtbewoners klagen steen en been: geluidsoverlast, blokkeren van de stoep en gevaarlijke verkeerssituaties. De boosdoeners zijn de ‘darkstores’, magazijnen met afgeplakte ramen die vaak in de binnenstad maar soms ook op industrieterreinen of in woonwijken zijn...