Veel mensen en veel bedrijvigheid op een kleine oppervlakte. Dat is Nederland in een notendop. En dat is ook waarom belangen soms met elkaar botsen. Zoals de ondernemer die botst met de gemeente of omwonenden. Bijvoorbeeld over een bouwvergunning of overlast. Of de particulier die botst met zijn buren over het bezit of gebruik van grond of gebouwen. Als daaruit conflicten ontstaan, sta ik klaar om je te ondersteunen. Maar liever nog kom ik in actie voordat er een conflict ontstaat.

Reinier Ensink

Je kunt me inschakelen voor alle zaken op het gebied van bestuursrecht en huurrecht. Denk aan vragen of geschillen op het gebied van bestemmingsplannen, bouwvergunningen, huisvesting en hinder. Of aan kwesties rond handhaving, boetes en dwangsommen, vergunningen op grond van de algemene plaatselijke verordening, geschillen over de Wet openbaarheid van bestuur, of het bestuursprocesrecht. Tevens sta ik voor je klaar als het gaat over civielrechtelijke zaken zoals verjaring, overlast of erfdienstbaarheden. Bovendien sta ik ondernemers en particulieren bij in allerlei huurkwesties.

Of het nu de ondernemer, de overheid of een particulier betreft: ik ben ze graag van dienst. Speelt er een geschil, dan kan er vaak maar één winnen. Als je belang eerlijk en oprecht is, ga ik samen met jou vol voor die overwinning. Maar soms zijn partijen er bij gebaat elkaar bij een remise de hand te kunnen schudden. Procedures zijn geen doel, maar slechts een van de middelen tot oplossing van een geschil. Samen kijken we wat de beste route is naar de eindstreep.

Nieuws

Beter een goede buur, dan een die je grond inpikt

Veel mensen en veel bedrijvigheid op een kleine oppervlakte. Dat is Nederland in een notendop. En dat is ook waarom belangen, of mensen, soms met elkaar botsen. We hebben een bescheiden stuk land met elkaar te verdelen en we willen daarvan soms meer dan ons toe komt....

read more

Beslistermijnen – wachten tot je een ons weegt?

In onze hedendaagse gejaagde maatschappij, waar het credo “tijd is geld” met de voortdurende inflatie vrij letterlijk mag worden uitgelegd, en waar consumenten hun boodschappen binnen 10 minuten aan de voordeur willen ontvangen, bestaan ‘wachten’ en ‘geduld’ bijna...

read more

Info

De kosten voor rechtsbijstand moeten inzichtelijk zijn. Met ingang van 1 januari 2022 hanteer ik een uurtarief van € 200,00 (excl. btw). Het uurtarief kan in overleg worden aangepast afhankelijk van een aantal factoren, zoals spoedeisendheid, complexiteit, specialisme, belang van de zaak en hoedanigheid.

Download hier de algemene voorwaarden en klachtenprocedure regeling.