Veel mensen en veel bedrijvigheid op een kleine oppervlakte. Dat is Nederland in een notendop. Je kunt me inschakelen voor alle zaken op het gebied van bestuursrecht en huurrecht. Vragen of geschillen op het gebied van bestemmingsplannen, bouwvergunningen, huisvesting en hinder. Of kwesties rond handhaving, boetes en dwangsommen. Ik sta voor je klaar als het gaat over zaken zoals verjaring, overlast of erfdienstbaarheden. Ook sta ik ondernemers en particulieren bij in allerlei huurkwesties.

Reinier Ensink

Of je nu ondernemer, overheid of particulier bent, ik ben je graag van dienst. Speelt er een geschil, dan kan er vaak maar één winnen. Als je belang eerlijk en oprecht is, ga ik samen met jou vol voor die overwinning.

Zoals de ondernemer die botst met de gemeente of een andere partij. Bijvoorbeeld over een bouwvergunning of een milieukwestie. Of de particulier die botst met zijn buren over het bezit of gebruik van grond of over het gebruik van gebouwen. Als daaruit conflicten ontstaan, sta ik klaar om je te ondersteunen. Maar liever nog kom ik in actie voordat er een conflict ontstaat.

Nieuws

Beslistermijnen – wachten tot je een ons weegt?

In onze hedendaagse gejaagde maatschappij, waar het credo “tijd is geld” met de voortdurende inflatie vrij letterlijk mag worden uitgelegd, en waar consumenten hun boodschappen binnen 10 minuten aan de voordeur willen ontvangen, bestaan ‘wachten’ en ‘geduld’ bijna...

read more

Aanzegging einde kortdurende huur

Af en toe krijg je als advocaat de vraag of die ‘vormfout’ van de wederpartij betekent dat ‘we volledig in het gelijk worden gesteld’. Zo werkt dat toch? Wat mensen verstaan onder een ‘vormfout’ kan verschillen, maar vaak heeft het te maken met het niet in acht nemen...

read more

Flitsbezorging en darkstores

Buurtbewoners klagen steen en been: geluidsoverlast, blokkeren van de stoep en gevaarlijke verkeerssituaties. De boosdoeners zijn de ‘darkstores’, magazijnen met afgeplakte ramen die vaak in de binnenstad maar soms ook op industrieterreinen of in woonwijken zijn...

read more

Info

De kosten voor rechtsbijstand moeten inzichtelijk zijn. Met ingang van 1 januari 2022 hanteer ik een uurtarief van € 200,00 (excl. btw). Het uurtarief kan in overleg worden aangepast afhankelijk van een aantal factoren, zoals spoedeisendheid, complexiteit, specialisme, belang van de zaak en hoedanigheid.

Download hier de algemene voorwaarden en klachtenprocedure regeling.